Acord GDPR

TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. PERSONALE

În virtutea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), CONFIDENT TRAINING & CONSULTING SRL şi Asociația „Confident” pentru dezvoltare personală și profesională îşi asumă obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Client despre el însuşi ori o altă persoană.

Rolul prezentului acord este de a vă explica modul în care datele personale ale Clientului sunt prelucrate, scopul în care sunt utilizate şi drepturile pe care le are Clientul ale cărui date personale sunt prelucrate.

 

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR. TALE PERSONALE

Prelucrăm datele dvs. personale pe baza unor interese care sunt:  legitime, legale,  reale, transparente  și prezente.

  1. Atunci când faceți o înscriere, noi colectăm: nume, prenume, adresa de email, numarul de telefon pentru procesarea, gestionarea și emiterea documentelor de certificare privind participarea, absolvirea cursurilor și emiterea certificatului de absolvire / participare.
  2. Atunci când faceți o înscriere, noi colectăm adresa de domiciliu și/sau datele fiscale de facturare numai în scopul respectării prevederilor legale privind procesarea și emiterea documentelor fiscale.
  3. Atunci când faceți o înscriere, datele dvs. personale: nume, prenume, adresa de email, numarul de telefon sunt colectate prin intermediul formularului de înregistrare a clienților și a declaraţiei de consimţământ, în scop de trimiterea de informaţii (prin SMS) referitoare la susţinerea cursului și în scop de marketing (email),  de a vă oferi informații cu privire la campaniile de publicitate proprii.

SIGURANȚA DATELOR TALE PERSOANLE

Păstrăm în siguranță datele personale, cu măsuri tehnice corespunzătoare, cu măsuri organizatorice adecvate, cu un nivel ridicat de securitate împotriva prelucrării neautorizate, împotriva prelucrării ilegale, împotriva pierderii accidentale sau ilegale, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale; împotriva daunelor accidentale sau ilegale.

DREPTURILE TALE

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul:

  • să solicitați primirea de informații despre prelucrarea datelor (dreptul de acces)
  • să le rectificați(dreptul de rectificare)
  • să solicitați să fie șterse (dreptul de stergere)
  • să solicitați restricționarea prelucrării (dreptul de restriționare)
  • să vă opuneți prelucrării (dreptul de retragere a consimțământului)
  • aveți dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de portabilitate)
  • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în cazul in care considerați că prelucrarea datelor reprezinta o încălcare a GDPR

Puteți contacta ofițerul nostru GDPR în orice moment pentru exercitarea acestor drepturi utilizând următoarele date de contact: str.Uranus 1322, sector 5, Bucureşti, sau să ne contactați la adresele de email contact@centrulconfident.ro, asociatia@centrulconfident.ro

Prin bifarea casuței, Clientul declară că a fost informat cu privire la procesarea datelor cu caracter personal de către CONFIDENT TRAINING & CONSULTING SRL şi Asociația „Confident” pentru dezvoltare personală și profesională, că a înţeles conţinutul său şi că şi-a exprimat liber consimţământul în scopul prelucrării datelor personale.